PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2021

Hartelijk dank voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij ANDERS NIELSEN & CO A/S, handelend onder de naam Ancotrans (“Ancotrans“, “wij“, “ons“, “onze“). Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, of over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via cph@ancotrans.dk.

We zijn ons ervan bewust dat wanneer u onze website https://www.ancotrans.com (de “Website”) bezoekt, en meer in het algemeen, gebruik maakt van een van onze diensten (de “Diensten”, waaronder de Website), u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en welke rechten u in verband met die informatie hebt. Wij hopen dat u de tijd neemt om de verklaring aandachtig door te lezen, omdat dit een belangrijk onderwerp is. Indien er bepalingen in deze privacyverklaring zijn waarmee u niet akkoord gaat, verzoeken wij u om per direct geen gebruik meer te maken van onze Diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die verzameld wordt via onze Diensten (waaronder, zoals hierboven omschreven, onze Website), evenals alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u weet wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.

Persoonlijke informatie die u aan ons bekend maakt

In het kort:  Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u aangeeft dat u informatie over ons of over onze producten en Diensten wilt ontvangen, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website, of wanneer u anderszins contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen hangt af van de context waarin uw interacties met ons en de Website plaatsvinden, de keuzes die u maakt, en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Door u verstrekte persoonlijke informatie. Wij verzamelen namen; telefoonnummers; e-mailadressen; postadressen; functietitels; contactvoorkeuren; contact- of verificatiegegevens; en andere soortgelijke informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.


Automatisch verzamelde informatie

In het kort:  Sommige informatie – zoals uw IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Dit is geen informatie die uw specifieke identiteit bekendmaakt (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan wel apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk nodig voor de veiligheid en de gedegen werking van onze Website, en voor onze interne analyse- en rapporteringsdoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie-verklaring: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Logboek- en gebruiksgegevens. Logboek- en gebruiksgegevens zijn service-gerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van uw interacties met ons, bevatten deze logboekgegevens mogelijk uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijd-stempels in verband met uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms ‘crashdumps’ genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of een ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratiegegevens.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Zo kunnen we bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen om vast te stellen wat uw huidige locatie is (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen, door de toegang tot de informatie te weigeren of door de Locatie-instelling op uw toestel uit te schakelen. Merk echter op dat als u dat doet, u mogelijk bepaalde aspecten van de Diensten niet zult kunnen gebruiken.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort:  Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze Website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij geven naast elk van de hieronder vermelde doelen aan op welke specifieke verwerkingsgronden wij ons beroepen.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

 • Om u administratieve informatie te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te sturen over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en ons beleid.
 • Om onze Diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie gebruiken in het kader van de maatregelen die we treffen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).
 • Om onze algemene voorwaarden en ons beleid voor zakelijke doeleinden af te dwingen, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op wettelijke verzoeken en schade te voorkomen. Indien wij een dagvaarding of een ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat wij de gegevens die wij bewaren nader raadplegen, om te bepalen hoe wij moeten reageren.
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze marketingpartners (derde partijen) kunnen de persoonlijke informatie die u ons toestuurt gebruiken voor marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Wanneer u bijvoorbeeld aangeeft dat u geïnteresseerd bent in informatie over ons of onze Website, zich abonneert op marketing of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketinge-mails (zie ‘WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?‘ hieronder).
 • U gerichte reclame aan te bieden. Wij kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde content en reclame te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dat doen) die is afgestemd op uw interesses en/of locatie, en om de doeltreffendheid ervan te meten. Raadpleeg voor meer informatie onze Cookie-verklaring: https://ancotrans.com/cookie-policy/.
 • Voor andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Website, producten, marketing en uw ervaring. Wij kunnen de informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet in verband kan worden gebracht met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. Wij gebruiken geen identificeerbare persoonlijke informatie zonder uw toestemming.

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

In het kort:  Wij delen informatie, uitsluitend met uw toestemming, om te voldoen aan de wet, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Rechtmatige belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonlijke informatie verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief reacties op overheidsinstanties, om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving).
 • Vitale belangen: Wij kunnen uw informatie bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

In het bijzonder kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Verkopers, consultants, en andere dienstverlenende derde partijen. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, aannemers of tussenpersonen die diensten voor ons of namens ons verrichten en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden zijn: verwerking van betalingen, gegevensanalyse, aflevering van e-mail, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen bepaalde derde partijen toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Website, waardoor zij namens ons gegevens kunnen verzamelen over hoe u omgaat met onze Website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde content, pagina’s of functies te bepalen, en de online-activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in deze verklaring, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij uw informatie niet met derden voor hun commerciële doeleinden. Wij hebben met onze gegevensverwerkers contracten gesloten die zijn opgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke informatie kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonlijke informatie dan ook uitsluitend delen met ons, en niet met enige andere organisatie. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons beheren, te beschermen en te bewaren gedurende de door ons aangegeven periode.
 • Aangesloten ondernemingen Wij kunnen uw informatie delen met onze aangesloten ondernemingen, in welk geval wij zullen eisen dat deze ondernemingen deze privacyverklaring respecteren. Aangesloten ondernemingen betreffen onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met ons staan.
 • Zakelijke partners. Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?     

In het kort:  Wij delen alleen informatie met de volgende derde partijen.

Uw persoonlijke informatie wordt door ons alleen gedeeld met en bekendgemaakt aan onderstaande derde partijen. Wij hebben elke partij gecategoriseerd, zodat het duidelijk is wat het doel is van de betreffende gegevensverzameling en -verwerking. Indien wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u deze toestemming wenst in te trekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het onderstaande artikel met de titel ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?‘.

 • Reclame, direct marketing en leadgeneratie

Google AdSense

 • Contentoptimalisatie

Google Site Search

 • Delen en adverteren via sociale media

Adverteren op Facebook, LinkedIn en Twitter

 • Web- en mobiele analyse

Google Analytics

 • Websitehosting

Simply.com

5. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort:  Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw persoonlijke informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie op te vragen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie-verklaring: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

6. GEBRUIKEN WE API’S VAN GOOGLE MAPS PLATFORM?

In het kort:  Ja, wij gebruiken API’s van Google Maps Platform om een betere dienstverlening te kunnen bieden.

Deze Website maakt gebruik van API’s van Google Maps Platform die onderworpen zijn aan de servicevoorwaarden van Google. U vindt de servicevoorwaarden van het Google Maps Platform hier. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, raadpleegt u deze koppeling. Wij stellen uw locatie vast en slaan deze op op uw apparaat (‘cache’) gedurende twaalf (12) maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit document.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort:  Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij zullen uw persoonlijke informatie slechts zo lang bewaren als nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Voor geen enkel doel in deze verklaring hoeven wij uw persoonlijke informatie langer dan een jaar te bewaren.

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij deze informatie wissen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in backuparchieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking, totdat verwijdering wel mogelijk is.

8. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort:  Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie optimaal te beschermen middels een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonlijke informatie te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via het internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig worden gegarandeerd. Wij kunnen dan ook niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie naar en van onze Website op uw eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

9. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:  Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen (personen onder de 18 jaar), noch verkopen we bewust gegevens aan minderjarigen.

Wij vragen niet bewust gegevens op van kinderen (personen onder de 18 jaar), noch verkopen we bewust gegevens aan minderjarigen. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en dat u instemt met het gebruik van de Website door een dergelijke minderjarige afhankelijke persoon. Indien wij vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen treffen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u in kennis wordt gesteld van gegevens die wij mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via cph@ancotrans.dk.

10. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk moment inzien, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze betreffen bijvoorbeeld het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, en (iv) indien van toepassing, het recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel ‘dataportabiliteit’). In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens hieronder. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch voor de verwerking van uw persoonlijke informatie op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte en u meent dat wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u een ingezetene bent van Zwitserland, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u er meestal voor kiezen uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en geweigerd. Indien u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Website. Om af te zien van op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/. Raadpleeg voor meer informatie onze Cookie-verklaring: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

11. DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track (‘DNT’) die u kunt activeren om aan te geven dat u liever niet hebt dat gegevens over uw online surfactiviteiten worden gevolgd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze doorgeeft om niet online gevolgd te worden. Indien in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 

12. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  Ja, als u in Californië woont, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke informatie.

Conform artikel 1798.83 van het burgerlijk wetboek van California, ook bekend als de ‘Shine The Light-wet’, is het onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toegestaan om eenmaal per jaar kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct-marketingdoeleinden, en over de namen en adressen van alle derden met wie wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Indien u een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wenst in te dienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de hieronder vermelde contactinformatie.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account hebt bij de Website, hebt u het recht om ongewenste gegevens te laten verwijderen die u in het openbaar op de Website hebt geplaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens, vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, en overlegt u een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet langer openbaar op de Website worden weergegeven, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat de gegevens mogelijk niet volledig uit al onze systemen worden verwijderd (er zou bijvoorbeeld nog een back-up van deze gegevens kunnen zijn).


CCPA-privacyverklaring (California Consumer Privacy Act)

Het wetboek ‘California Code of Regulations’ definieert een ‘ingezetene’ als:

(1) eenieder die zich in de staat Californië bevindt voor een ander dan een tijdelijk doel en;

(2) eenieder die woonachtig is in de staat Californië en die zich voor een tijdelijk of kortstondig doel buiten de staat Californië bevindt.

Alle andere personen worden gedefinieerd als ‘niet-ingezetenen’.

Indien deze definitie van ‘ingezetene’ op u van toepassing is, moeten wij ons houden aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Welke categorieën van persoonlijke informatie verzamelen wij?

Wij hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden:

Wij kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën, namelijk wanneer u persoonlijk, online, telefonisch of per post contact met ons hebt in het kader van:

 • Ondersteuning via onze kanalen voor klantenservice;
 • Deelname aan klantenenquêtes of -wedstrijden; en
 • Facilitering van de levering van onze diensten, en om te reageren op uw vragen.

Hoe gebruiken en delen wij uw persoonlijke informatie?

ANDERS NIELSEN & CO A/S verzamelt en deelt uw persoonlijke informatie via:

 • Advertentie- en targetingcookies
 • Cookies voor sociale media
 • Bakens/pixels/tags

Meer informatie over onze praktijken inzake het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring en in onze Cookie-verklaring: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op cph@ancotrans.dk, of door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan dit document.

Indien u iemand machtigt om uw recht uit te oefenen om uw toestemming in te trekken, kunnen wij een verzoek weigeren indien de gemachtigde geen bewijs overlegt dat hij/zij geldig gemachtigd is om namens u op te treden.

Wordt uw informatie met iemand anders gedeeld?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze dienstverleners krachtens een schriftelijk contract tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

De huidige lijst van onze dienstverleners vindt u hieronder.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals het verrichten van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het ‘verkopen’ van uw persoonsgegevens.

ANDERS NIELSEN & CO A/S heeft in de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonlijke informatie voor zakelijke of commerciële doeleinden aan derden verstrekt:

 • Categorie B. Persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd in de Californische wet op klantgegevens (California Customer Records Law), zoals uw naam, contactinformatie, opleiding, beroep, arbeidsverleden en financiële informatie.

De categorieën van derden aan wie wij persoonlijke informatie voor een zakelijk of commercieel doel hebben bekendgemaakt, vindt u onder ‘MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?‘.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Recht om te verzoeken om verwijdering van de gegevens – Verzoek om verwijdering

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonlijke informatie wissen, behoudens bepaalde bij wet bepaalde uitzonderingen, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting, onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of elke verwerking die nodig kan zijn ter bescherming tegen illegale activiteiten.

Recht om te worden geïnformeerd – Verzoek om kennisgeving

U hebt, afhankelijk van de omstandigheden, het recht om te weten:

 • of wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken;
 • welke categorieën van persoonlijke informatie wij verzamelen;
 • voor welke doeleinden de verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt;
 • of wij uw persoonlijke informatie aan derden verkopen;
 • welke categorieën van persoonlijke informatie wij verkocht of openbaar gemaakt hebben voor een zakelijk doel;
 • aan welke categorieën van derden de persoonlijke informatie is verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel; en
 • wat het zakelijke of commerciële doel is waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld of verkocht.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn wij niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die in antwoord op een verzoek van een consument is geanonimiseerd, of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een verzoek van een consument te verifiëren.

Recht op non-discriminatie bij de uitoefening van de privacyrechten van een consument

Wij zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatieproces

Na ontvangst van uw verzoek moeten wij uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie wij de informatie in ons systeem hebben. Voor deze verificatie-inspanningen moeten wij u vragen informatie te verstrekken, zodat wij deze kunnen vergelijken met informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Afhankelijk van het soort verzoek dat u indient, kunnen wij u bijvoorbeeld vragen bepaalde informatie te verstrekken zodat wij de informatie die u verstrekt kunnen controleren aan de hand van de informatie die wij al in ons bestand hebben, of wij kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. telefoon of e-mail) die u eerder aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken als de omstandigheden dat vereisen.

Wij zullen de in uw verzoek verstrekte persoonlijke informatie alleen gebruiken om uw identiteit te verifiëren, of om na te gaan of u bevoegd bent het verzoek in te dienen. Wij proberen te voorkomen dat we u om aanvullende informatie moeten vragen voor verificatiedoeleinden. Indien wij uw identiteit echter niet kunnen controleren aan de hand van de informatie die reeds door ons wordt bijgehouden, kunnen wij u toch verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, ter controle van uw identiteit en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden. Wij zullen dergelijke aanvullend verstrekte informatie direct verwijderen zodra wij klaar zijn met uw verificatie.

Andere privacyrechten

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • U kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of niet langer relevant zijn, of vragen om beperking van de verwerking van de gegevens
 • U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek op grond van de CCPA in te dienen. Wij kunnen een verzoek weigeren van een gemachtigde vertegenwoordiger die geen bewijs voorlegt dat hij/zij geldig gemachtigd is om namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.
 • U hebt het recht om af te zien van de toekomstige verkoop van uw persoonlijke informatie aan derden. Na ontvangst van een verzoek om uw toestemming in te trekken, zullen wij zo snel als haalbaar is, maar niet later dan 15 dagen na de datum van indiening van het verzoek, hier gevolg aan geven.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op cph@ancotrans.dk, of door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan dit document. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat uiteraard graag van u.

13. WERKEN WE DEZE VERKLARING BIJ?  

In het kort:  Ja, wij werken deze verklaring indien nodig bij om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangeduid met een bijgewerkte ‘herziene’ datum en wordt van kracht zodra deze beschikbaar is gemaakt. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van die wijzigingen te plaatsen, of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?     

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u een e-mail sturen naar cph@ancotrans.dk of ons per reguliere post bereiken op:

ANDERS NIELSEN & CO A/S
Fabriksparken 1
Glostrup 2600
Denemarken

15. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF WISSEN?   

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u in bepaalde omstandigheden het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, om die informatie te wijzigen, of om die informatie te laten verwijderen. Om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u terecht op https://ancotrans.com/contact/. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.